Karnawał z ‘Panem Tadeuszem’

25 stycznia 2020 zorganizowaliśmy karnawałową zabawę
“Bal w Soplicowie – karnawał z ‘Panem Tadeuszem’ “.
Dziękujemy za wspólne spędzenie czasu !

This entry was posted in Ambitne Przedsięwzięcia. Bookmark the permalink. Both comments and trackbacks are currently closed.